6 vänliga cykelstäder

Att cykla är både roligt, nyttigt, billigt och effektivt. Många städer bygger om sina gator och torg för att anpassa för just cykling, inte minst i Sverige men också i övriga världen. Då fler och fler människor inser värdet i att cykla för både hälsan men också miljön skull så märks det också från politiskt håll att cykling är något fler och fler städer kommer att satsa på i deras infrastruktur. Det finns väldigt många städer som redan är rena paradiset för alla cyklister och nedan kommer en kortare sammanfattning av sex av dessa cykelvänliga städer.

6 vänliga cykelstäder

6 vänliga cykelstäder

Cykling, det smarta alternativet för både dig och miljön

 

Fler och fler städer inser värdet i att skapa bra cykelvägar för att få folk att välja cykeln och på så sätt bli mer hälsosamma men också för att skapa renare luft och minska på bilåkandet. Många städer är redan riktigt bra och dem allra flesta ligger i Europa. I Sverige är Malmö klart den mest cykelvänliga staden där staden har satsat många miljoner på att skapa bra och hållbara cykelvägar och det har definitivt gett resultat. I många undersökningar så väljer nästan var fjärde invånare att ta cykeln. Köpenhamn är kanske cyklisternas paradis och cykling i Köpenhamn är en tradition som går ända bak till 1800-talet. Med en bra infrastruktur och medvetenhet bland Köpenhamnsborna så har det visat sig att fler äger en cykel än en bil i Köpenhamn vilket är kanske det ultimata ur en hälsa och miljöperspektiv. Holland brukar klassas som världens bästa cykelland vilket säkerligen stämmer. Landet har flera cykelvänliga städer som bland annat Amsterdam. Traditionen av cykling i Amsterdam är lång och man beräknar att hela 60 % av invånarna cyklar regelbundet. Amsterdam har jämfört med många andra städer en nästan bisarr utmaning, då i princip varje invånare cyklar så behöver staden hela tiden tänka på hur man ska anpassa staden efter alla cyklister och inte tvärtom.

Cykling, det smarta alternativet för både dig och miljön

Cykling, det smarta alternativet för både dig och miljön

 

Sevilla är en vacker stad i Spanien som har blivit något av ett cykelparadis i landet. Man har satsat enorma summor på infrastruktur under dem senaste 10 åren och nu har det gett resultat. Ca 75 000 invånare cyklar regelbundet vilket är en makalös ökning på hela 1000 %. Berlin är en stad som ligger i framkant när det gäller mycket. Även här är cyklingen enorm och Berlin har mer och mer anpassat infrastrukturen efter just cyklisterna. Man tror att ca 15 % av alla berlinare cyklar dagligen vilket är ett bra kvitto på allt staden har gjort och förändrat. Tokyo som är en av världens största städer både till ytan men också befolkning är en underbar stad att cykla i trots sin storlek och täthet i själv staden. Med ca 20 miljoner invånare så kan man bara föreställa sig hur mycket förorenat det är av alla bilar och andra transportmedel. Som tur är har staden satsat enormt på att få invånarna att ta cykeln och man har byggt om och byggt ut cykelbanor och idag beräknas ca 20 % av alla invånarna tar cykeln till arbete eller skola vilket är en fanstatisk siffra med tanke på antalet invånare.